Zajęcia w naszym przedszkolu odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czesne w przedszkolu jest płatne przez 12 miesięcy w roku. W koszt czesnego są wliczone:

 • codzienne zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej zgodnie z zaleceniami MEN w oparciu o zasady pedagogiki i pomoce dydaktyczne M. Monetssori);
 • codzienna nauka języka angielskiego (dwa razy dziennie z lektorem i native speakerem);
 • zabawy i gimnastyka ogólnorozwojowa;
 • zajęcia sportowe;
 • zabawy z językiem polskim;
 • zajęcia matematyczne;
 • zajęcia politechniczne (eksperymentujemy łącząc ze sobą wiedzę z fizyki, chemii i biologii);
 • zajęcia kulinarne;
 • zajęcia parateatralne;
 • zajęcia twórcze (uczymy jak zrobić coś z niczego);
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia z ceramiki;
 • zajęcia umuzykalniające;
 • zajęcia rytmiczno-taneczne;
 • ćwiczenia kształtujące umiejętności interpersonalne.

Ponadto dzieci regularnie biorą udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzyki poważnej, warsztatach tematycznych, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi oraz uroczystościach przedszkolnych, które stanowią doskonałą okazję do spotkań rodzinnych.

Przy zapisywaniu dziecka do Wielkiego Małego Świata pobierana jest kwota wpisowego, w ramach rezerwacji miejsca.

Dzieci spożywają cztery posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek. Wszystko przygotowywane jest na miejscu, w przedszkolnej kuchni. Przykładamy ogromną wagę do tego, co jedzą nasi podopieczni, dlatego dbamy by ich dieta była zróżnicowane i odpowiednio zbilansowana. Opłata za wyżywienie jest płatna raz w miesiącu i naliczana jest zgodnie z obowiązującą dzienną stawką żywieniową. Przedszkole zwraca stawkę żywieniową od czwartego dnia ciągłej nieobecności dziecka. Zwrot następuje przez potrącanie naliczonej kwoty z należności za następny miesiąc, pod warunkiem, że nieobecności dziecka została zgłoszone odpowiednio wcześniej.

Możliwe dodatkowe opłaty związane są z ubezpieczeniem (płatne raz w roku szkolnym), zakupem pakietów edukacyjnych i wyjazdami na wycieczki.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego sekretariatu.