Społeczność

w dziale Opisy
Utworzono: wtorek, 29. marzec 2011 17:13

Nasilające się obecnie zjawiska demograficzne polegające na znacznych migracjach ludności, wywierają bardzo duży wpływ na strukturę powstających, nowych, lokalnych społeczności. Ludności zamieszkująca nowo budowane, czasami liczące setki domów/mieszkań osiedla, pochodzi z różnych rejonów nie tylko naszego kraju, ale i Europy. Różni się poziomem rozwoju technologicznego i tradycjami. Specyficzny, wymuszony tryb pracy i wypoczynku nie ułatwia zawierania nowych znajomości i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu lokalnej społeczności.

Wspólne działania i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji, ochrony środowiska, zachowania i uszanowania tradycji kulturowych, tworzenia wspólnych miejsc do odpoczynku i rekreacji, przyczynią się do integracji i konsolidacji społeczności Książenic.