Środowisko

w dziale Opisy
Utworzono: wtorek, 29. marzec 2011 17:13

Bardzo wysokie tempo przekształcania terenów wokół dużych aglomeracji miejskich z typowo rolniczych i leśnych w potężne kompleksy mieszkaniowe oraz rozbudowa szlaków komunikacyjnych może mieć ogromny wpływ na cały otaczający nas ekosystem. Działania lokalnych samorządów i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego mogą okazać się niewystarczające. By powstrzymać degradacje naszego naturalnego środowiska i zachować je dla przyszłych pokoleń konieczny jest aktywny udział całej lokalnej społeczności, w inicjatywach i przedsięwzięciach wspierających edukację i postawy ekologiczne oraz ochronę naszych zasobów naturalnych.