Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Umowa pomiędzy Rodzicami a Przedszkolem jest dostępna w sekretariacie Przedszkola - ZAPRASZAMY